ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗಿದ್ರೂ ಚೆಂದ. ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಯೊಬ್ಬರ ಮಗ ಆಗಮಕೃಷ್ಣ ಫೋಟೋ ಎಂದರೆ ಮುಖತುಂಬ ಅಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಆತನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ತೆಗೆದ ಎರಡು ಕ್ಯಾಂಡಿಡ್ ಕ್ಷಣಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

Advertisements